Fenix + : Aanmelden

Fenix+ hanteert een zelfde intakeprocedure als Fenix. Cliënt of verwijzer kan een aanmelding doen. Na een kennismakings- en intakegesprek en een gesprek met verwijzer, wordt de kandidatuur besproken op de eerstvolgende teamvergadering. In geval van een gunstig advies wordt de behandeling opgestart, ambulant bij Fenix + met eventueel thuisbehandeling bij Fenix.

De inschatting voor inclusie wordt tevens geobjectiveerd door de afname van de START, naast een intake anamnese en verwijzingsgesprek. Alvorens effectief van start wordt gegaan met het therapeutisch proces wordt een behandelplan opgesteld dat als overeenkomst geldt tussen cliënt en Fenix+.