Echo: Visie

 

Echo wenst bij te dragen aan het herstel van cliënten met een psychische kwetsbaarheid door positief en hoopvol ondersteuning, advies en informatie te bieden op vlak van werk, opleiding of een andere daginvulling. Dit in de vorm van (arbeids-)trajectbegeleiding die zich laat kenmerken door het in kaart brengen van krachten en kwaliteiten van de cliënt. Met het oog op herstel is het van cruciaal belang dat de cliënt een actieve rol op zich neemt binnen dit traject en ten volle ervaart dat hij zelf de regie in handen heeft. De wens van de cliënt staat hierbij centraal en het traject wordt gezien als een dynamisch proces met ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt maximaal rekening gehouden met de wensen alsook de gevoeligheden van de cliënt naar matching van vraag en aanbod. Een win-win situatie voor enerzijds de cliënt en anderzijds de plaats van integratie wordt beoogd en wederzijdse tevredenheid is hierbij een belangrijke parameter.


Het team van ECHO probeert eveneens bij te dragen aan het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid door op maatschappelijk niveau zijn stem te laten horen via verschillende fora alsook door steeds aandachtig en nieuwsgierig te zijn voor nieuwe activeringsopportuniteiten. Proactief werken en deskundige betrokkenheid worden als belangrijke principes omhelsd. Zoals een goede kwartiermaker wil ECHO de weg naar maatschappelijke integratie op professioneel (al dan niet bezoldigd) vlak faciliteren.