Echo: Wat doen we?

 

We ondersteunen jou als persoon met een psychische kwetsbaarheid bij je zoektocht naar werk, vrijwilligerswerk, opleiding/vorming of een andere dagactiviteit in regio Groot Leuven.


We informeren en adviseren om je in staat te stellen een realistisch en gefundeerd trajectplan te ontwikkelen én te verwezenlijken waarin jouw persoonlijke arbeidsmotivatie, voorkeuren en verwachtingen een centrale plaats krijgen.

 

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt nagegaan of Echo een antwoord kan bieden op jouw hulpvraag en verwachtingen. 


Wanneer je begeleiding wordt opgestart, maken we een dossier op als jij ons hiervoor de toestemming geeft. Dit doen we om een overzicht te bewaren doorheen je traject. Je persoonlijke trajectbegeleider beheert je dossier en is als hulpverlener steeds gebonden aan het beroepsgeheim. Meer informatie in verband met je persoonlijk dossier vind je hier in dit document: de engagementsverklaring (Word 97/2003 formaat, dus:  .doc).


Samen met je vaste trajectbegeleider stel je een persoonlijk trajectplan op waarbij volgende thema’s aan bod kunnen komen: 

Oriëntatie:

  • Jobprofiel: Door in te gaan op de thema’s: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat kan ik aan? Wat wil ik? Kan je zicht krijgen op wat belangrijk is voor jou in jouw persoonlijke zoektocht naar een ‘juiste’ job keuze.
  • Arbeidsrecht: Soms kan het nodig zijn om in de loop van een traject te bekijken wat de rechten en plichten van de werknemer en werkgever zijn in een welbepaalde situatie.
  • Kennismakingsstage: Echo kan een kennismakingsstage inrichten in een bedrijf dat aansluit bij jouw interesse, opleiding of werkervaring.

 

Sollicitatietraining:

Heb je nood aan ondersteuning op het vlak van solliciteren?
Echo kan uitleg geven over hoe op zoek te gaan naar vacatures, curriculum vitae of sollicitatiebrief te schrijven, hoe een sollicitatiegesprek voor te bereiden en te voeren.

Communicatie en assertiviteit:

Tijdens de individuele gesprekken kan er aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van communicatievaardigheden (assertiviteit, interpreteren van boodschappen, lichaamstaal,…) en het omgaan met stress (begripsverduidelijking, signalen, hanteringsmogelijkheden,…).
Concrete situaties worden gebruikt om de communicatiemogelijkheden en stress- hantering te verbeteren.

 

Actie:

Een traject kan resulteren in:

  • Dagbesteding: als tussenstap na een langere periode van inactiviteit of als einddoel.
  • Vrijwilligerswerk: als tussenstap na een langere periode van inactiviteit of als einddoel.
  • Stage: als tussenstap richting arbeidsmarkt
  • Opleiding/vorming
  • Betaalde tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt of de sociale economie.

 


Eens aan de slag kan je, met problemen, vragen of voor ondersteuning op de werkvloer een beroep blijven doen op ECHO. De begeleiding duurt zolang als jij dit zelf nodig acht, kan ten allen tijde stop gezet worden en is volledig gratis.
Daarnaast kan ook ondersteuning en begeleiding geboden worden aan de werkomgeving.