Echo: Wie zijn we?

 

De huidige werking van ECHO kent zijn oorsprong in het Vlaams European Community HOrizon-Project dat van september 1995 tot november 1997 in drie regio’s in Vlaanderen uitgetest werd, nl. Bierbeek, Sint-Niklaas en Gent. De deelnemende voorzieningen werden ondersteund door wetenschappelijke medewerkers van LUCAS (KUL).

 

In dit project werd een methodiek van arbeidstraject van begeleiding voor werkzoekenden met een psychiatrische problematiek ontwikkeld en uitgetest. Door de samenwerking met andere voorzieningen kon de methodiek regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden. De gehanteerde basisvisie was deze van de arbeidsrehabilitatie waarbij uitgegaan werd van de wensen en mogelijkheden van de cliënt, rekening houdend met de beperkingen.

 

Aan de hand van gesprekken en ervaringen op de werkvloer kreeg de cliënt de kans om zich voor te bereiden op een, voor hem/haar zo goed mogelijke, plaats op de arbeidsmarkt.

 

Na dit project werd de methodiek verder toegepast binnen de deelwerking ECHO van het UPC Sint-Kamillus. Mede door het aantoonbare, positieve effect van ‘gaan werken’ nam de vraag naar begeleiding toe. In de loop van de jaren is de dienst uitgegroeid en werden er verschillende samenwerkingsovereenkomsten met zowel partners uit de gezondheidszorg als uit het domein van werk afgesloten .

 

Sinds 2001 is ECHO een deelwerking van vzw Walden. De doelstelling blijft de participatie op de arbeidsmarkt voor personen met een psychische kwetsbaarheid vergroten door het aanbieden van enerzijds trajectbegeleiding en anderzijds door de drempels naar tewerkstelling te verlagen, dit in samenwerking met de netwerkpartners.