Fenix + : Aanbod

Concreet biedt Fenix+ in de eerste plaats een dagelijks ondersteuning met betrekking tot dubbele diagnose. Dagelijks wordt door een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een forensisch psycholoog,  en psychiater een “permanentie” voorzien. Geïnterneerden kunnen er, na inclusie, terecht en krijgen, op afspraak of vrijblijvend, een onmiddellijk contact aangeboden.

Tijdens drie momenten per week is de psychiater beschikbaar voor medisch-psychiatrische consulten voor de geïncludeerde cliënten, eveneens op afspraak of vrije consultatie. Daarnaast kan de forensisch psycholoog een therapeutisch proces starten, gebaseerd op de principes van Acceptatie en Commitment Therapie.

Indien het aangewezen is om de therapeutische behandeling te ondersteunen met controlerende acties wordt alcohol- en drugtests georganiseerd tijdens de permanentie uren. De frequentie en selectie van de tests wordt bepaald aan de hand van de noden van de cliënt. Voor alle cliënten die gebruik maken van de tests zal er systematische een periodieke screening plaatsvinden op alle middelen waarvoor een test beschikbaar is binnen Fenix+.

Door een expliciete aansluiting met de werking van het ontmoetingscentrum van Vzw Walden, biedt Fenix+ daarnaast een dagelijks ontmoetings- en activeringsaanbod. Cliënten kunnen op een ongedwongen manier aansluiten bij het laagdrempelig ontmoetingsaanbod van ’t Hoeckhuys (Ontmoetingscentrum VZW Walden). Vanuit het verbeterproject werd een halve VTE geïnvesteerd om de bestaande werking van ’t Hoeckhuys uit te breiden.

Ten slotte organiseert het project behandelmodules waar in groep rond belangrijke thema’s en levensdomeinen wordt gewerkt.