Fenix + : Visie

Omgaan met middelenproblematiek wordt vanuit een krachtgericht en herstelondersteunend kader aangeboden, waarbij het individu centraal staat en de richting aangeeft voor de weg die wordt afgelegd. Daarnaast kadert de behandeling in de forensische context van de internering.

Het volledig aanbod dat is geïnspireerd op de herstelgedachte richt zich op het motivationeel proces van de cliënt met betrekking tot zijn of haar gebruik. Dit wordt gecombineerd met een visie op forensische hulpverlening vanuit het Good Lives Model (Ward, 2002a; Ward & Stewart, 2003; Ward & Maruna, 2007)[1][2][3]. Door de integratie van deze modellen wordt uitgegaan van de wensen van de cliënt en hoe deze een motivationele factor kunnen spelen op alle levensdomeinen binnen het behandelkader van de interneringsmaatregel.

 

[1] Ward, T. (2002a). Good lives and the rehabilitation of offenders: Promises and problems. Aggression and Violent Behavior, 7, 513-528.

[2] Ward, T., Stewart, C. A. (2003). The treatment of sex offenders: Risk management and good lives. Professional Psychology: Research and Practice 34: 353–360. doi:10.1037/0735-7028.34.4.353.

[3] Ward, T.,& Maruna, S. (2007). Rehabilitation: Beyond the risk assessment paradigm. London, UK: Routledge.