Fenix + : Wat doen we?

Fenix+ ontwikkelde een specifiek behandelaanbod voor personen met een interneringsstatuut én een dubbele diagnose met enerzijds middelenproblematiek en anderzijds een andere psychiatrische problematiek. Er wordt sterk gefocust op de beschermende (en risico-) factoren die gekoppeld kunnen worden aan gebruik.

Met de cliënt wordt een behandelovereenkomst opgemaakt waarin afspraken en acties worden beschreven, bijvoorbeeld met betrekking tot dagactivering, wekelijks afspraken of ook naar aanleiding van een positieve drugtest. Dit document wordt ondertekend door de cliënt, de medewerker van Fenix+ en de dokter.

Er wordt een (standaard)behandeltraject aangeboden gebaseerd op de behandelfasen van geïntegreerde behandeling bij dubbele diagnose middelengebruik en gokken. Per behandelfase worden specifieke acties bepaald. Volgende fasen worden geformuleerd: Vooroverwegingsfase, Overwegingsfase, Actiefase en Behoudsfase / terugval.