Fenix + : Wie zijn we?

In het kader van het meerjarenplan internering, zorgtraject Hof van beroep Brussel, ontwikkelde Fenix een hulpaanbod gericht op dubbele diagnose met middelenafhankelijkheid voor personen met een interneringsstatuut. Doelstelling van dit project, Fenix+, is om meer geïnterneerden uit de gevangenis te krijgen en in het bijzonder langer uit detentie te houden.

Het verbeterproject Fenix+ is ingebed in de werking van Fenix. Hierdoor kan, indien dit nodig en wenselijk is, naast de ambulante begeleiding van Fenix+, , tevens een intensieve thuisbehandeling geboden worden door het forensisch FACT team, Fenix.

De behandeling is gebaseerd op de geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose (Mueser, Noordsy, Drake, & Fox, 2003[1]). Op deze manier kan zowel de geestelijke gezondheid alsook de verslavingsproblematiek laagdrempelig worden aangepakt.

[1] Mueser K. T., Noordsy D. L., Drake R. E., & Fox L. (2003). Integrated treatment for dual disorders. A guide to effective practice. New York: The Guilford Press