Fenix: Aanbod

 

Fenix beschikt over een gemeenschapshuis ("Het Oefenhuis") en een aantal appartementen en studio’s. Je kan ook beroep doen op woonbegeleiding in het geval je van derden een woonst huurt. Fenix biedt de gespecialiseerde, forensische zorg aan zolang jij, Fenix en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij) dit nodig of wenselijk vindt.

 

In welke woon- en begeleidingsvorm jij terecht komt en met welke tussenstappen er wordt gewerkt, is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden, wensen en moeilijkheden.


De behandeling van Fenix wordt opgedeeld in drie fases. Je begeleiding bij Fenix kan al starten op een behandelafdeling, in de gevangenis, etc. (fase 1). Fase 1 heeft de bedoeling om jou te leren kennen, een behandelplan op te maken en afspraken te maken betreffende deze behandeling. Wanneer je intrekt in een woonst van Fenix of in het geval Fenix bij jou thuis langs komt, start fase 2. Wanneer jij de gespecialiseerde, forensische zorg niet meer nodig hebt en eventueel kan ontslagen worden, start fase 3. Fase 3 is gericht op ontslag en beperkt in tijd. Voor een periode van maximum zes maanden krijg je ondersteuning al neemt de intensiteit hiervan af. Het doel van fase 3 is ontslag, echter een terugkeer naar vorige fasen blijft mogelijk.