Fenix: Waarvoor staan we? (Visie)

 

Fenix staat voor een degelijke en betrokken behandeling aangeboden volgens een behandelmodel waarvan de effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund, namelijk het Fact model


Het Fact-behandelmodel wordt wereldwijd toegepast en past binnen de hedendaagse vermaatschappelijking van de zorg waarbij deze wordt aangeboden in het milieu van de cliënt, laagdrempelig en aanklampend


De behandeling gaat uit van de krachten, de mogelijkheden en de wensen van de cliënt en is gericht op veranderingsprocessen binnen het leven van de cliënt. Het aanreiken van kennis, vaardigheden en opportuniteiten zijn interventies die tevens inspelen op het verlagen van risicovol gedrag (T. WARD, Desisitance, Good Lives Model).