Fenix: Voor wie zijn we er?

 

Als je nood hebt aan begeleiding en ondersteuning op tal van levensdomeinen en je kampt met psychische kwetsbaarheden en je hebt een interneringsstatuut, kan je bij Fenix terecht.

Fenix wil je ondersteunen vertrekkend vanuit jouw individuele wensen, noden en doelen, kaderend binnen de context van je internering. Inhoudelijk is de begeleiding dus erg verschillend gezien jij als cliënt de accenten bepaald.

Hierbij neemt Fenix een hybride rol op waarbij controlerende en normerende interventies worden gecombineerd met motiveren, ondersteunen en werken aan gedragsverandering (overgenomen uit HB Schippers, Smeerdijk & Merx). Communicatie met justitiële diensten is hiervoor noodzakelijk.

Medewerkers van Fenix bezoeken je wekelijks in de thuissituatie. In geval je dat wenst of het noodzakelijk is kan Fenix je begeleiding opschalen van wekelijkse- naar dagelijkse contactmomenten.

Fenix hanteert de volgende inclusiecriteria:

  • Je hebt een interneringstatuut,
  • Je hebt een psychische kwetsbaarheid,
  • Je hebt een dagcativiteit of een bereidheid om deze op te starten rekening houden met je mogelijkheden en beperkingen,
  • Je beschikt over minimale basisvaardigheden om alleen te wonen,
  • Je gaat regelmatig op consultatie bij een behandelende arts.

Sinds 2019 hebben we een zorgaanbod "Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag".  

Het team adviseert jou om minimum drie halve dagen per week een dag bezigheid te hebben. Een dag bezigheid kan erg ruim zijn, gaande van opleiding, dagtherapie, (vrijwilligers)werk, etc. Het spreekt voor zich dat uitzonderingen mogelijk zijn, daar Fenix zorg op jouw maat erg belangrijk vindt.