Fenix: Wie zijn we?

 

Fenix is een samenwerking tussen vzw Walden en UPC Sint-Kamillus en richt zich tot mensen met een psychische kwetsbaarheid en een interneringsstatuut die ondersteuning nodig hebben bij de realisatie van hun persoonlijk herstel.

Vanuit een rehabilitatie- en outreachvisie is de kernopdracht het bieden van begeleiding, ondersteuning en behandeling op tal van levensdomeinen –vertrekkend vanuit de individuele wensen, noden en doelen van de cliënt –aan personen met een psychische kwetsbaarheid en interneringsstatuut.

Indien de cliënt dat wenst en nodig heeft, kan hij begeleiding krijgen bij het dagelijkse leven en het samenleven, bij het opbouwen van een zinvolle dagstructuur, bij het zoeken naar maatschappelijke integratie en bij de verwerking en aanvaarding van de psychische kwetsbaarheid.

Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen het maximaliseren van de mogelijkheden en het compenseren van de beperkingen van de cliënt. Het doel is een verhoging van de levenskwaliteit. Tijdens moeilijke periodes voelt de cliënt zich ondersteunt door het team. Fenix werkt opname vermijdend en preventief rond herval en delict.

Fenix is een volwaardig outreach team met als doelmodel een forensisch Fact. Ze streeft naar een volledige implementatie van dit model, waarbij de zorg volgens bewezen effectieve werkwijze wordt aangeboden. Belangrijke kenmerken zijn het outreachend en multidisciplinair werken en de mogelijkheid om zorg op te schalen indien nodig. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het voorkomen van recidive en de veiligheid van de samenleving.