Schakelfunctie: wat doen we?

 

De schakelfunctie bestaat in het werkingsgebied van het Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig sinds 1/1/2019. Deze is opgesplitst in twee werkingsgebieden: regio Diletti met een standplaats bij Vzw Walden, Fenix te Leuven; en regio SaVHA?! met een standplaats bij het ForMAT team te Grimbergen.

De schakelfuncties zijn een verlengde van het vroegere schakelteam internering. Sinds de opstart van de Mobiele Equipes Internering in 2019, zijn de schakelteams  uitgedoofd over de verschillende Vlaamse provincies, en zijn hun werkingen gedeeltelijk voortgezet binnen de schakelfuncties (of onder andere vormen, afhankelijk van de regio) verankerd binnen de Mobiele Equipe Internering.

 

Gelijkenissen met het vroegere schakelteam, zijn de expertisedeling omtrent de sociale kaart binnen de eigen regio, met daarbij de ondersteuning van (zorg)partners in het leggen van contacten en het vinden van gepaste zorgtrajecten. Grotendeels betreft het hier informatie- en adviesverlening. Ook casuïstieke ondersteuning is mogelijk (bijvoorbeeld ondersteuning tijdens teamvergaderingen van zorgpartners). Verder organiseert de schakelfunctie opleidingen in haar regio omtrent thema’s die van belang voor behandelaars van geïnterneerden. Onderandere heeft het in 2019 voor de mobiele teams in onze regio een zestal opleidingen georganiseert omtrent de interneringsmaatregel, de nieuwe wet en het justitiële systeem, omtrent risiscotaxatie, omtrent de forensische behandelmodellen RNR, GLM en Secure recovery, omtrent samenwerken met justitieassitenten en de KBM, etc. Daarnaast organiseerde het ook opleiding voor de VAPH sector in de regio naar aanleiding van de directe financiering.

 

Net zoals voorheen, is er in onze regio een casustafel. Deze vindt nu elke maand plaats, waarbij zorgpartners bij de schakelfunctie terecht kunnen om dossiers te agenderen (geweigerde dossiers, dossiers met vragen voor het netwerk, …). Op die manier wordt er getracht om voor elke aanmelding (behalve waarbij medium security duidelijk aangewezen is) in de regio een netwerkgebonden antwoord te kunnen bieden voor de verwijzer.

 

De indicatiestelling is een diepgaander onderzoek naar de (forensische) zorgbehoeften en beveiligingsnood van de geïnterneerde. Naar aanleiding van een belangrijk hiaat in het zorgtraject van de geïnterneerden in België, namelijk een gebrek aan een gestructureerde manier van indicatiestelling, wordt sinds 2019 op regionaal niveau indicatiestelling georganiseerd. Te meer omdat het gebrek ervan moeilijkheden teweeg brengt in het aanbieden van zorg op maat, waardoor geïnterneerden ongegrond terecht komen in een zwaar beveiligde klinische context of minder beveiligde ambulante context. Beide situaties zijn nefaste voor het individuele en maatschappelijke welzijn.

 

De indicatiestelling gebeurt aan de hand van bepaalde instrumenten, met als belangrijkste instrument het DUNDRUM Quartet (referentie) aangevuld met klinische indicatiecriteria voor een mobiele context (referentie). Elke zorgpartner kan deze indicatiestelling aanvragen voor geïnterneerde personen. In functie van de indicatiestelling  wordt er een ver doorgedreven dossierverzameling en -studie gedaan. Indien nodig wordt een intake georganiseerd om de nodige informatie te verzamelen waarop het advies wordt gestaafd. Bij elke indicatiestelling wordt het aanbod en engagement van het netwerk afgetoetst. De regio streeft naar een gezamenlijke kijk op de aangemelde dossiers.