Sonar: Visie

 

Sonar is een revalidatiecentrum voor mensen met een psychiatrische/psychische kwetsbaarheid. Dit betekent dat Sonar een intensief, doelgericht en tijdelijk programma betreft van maximaal 1 jaar, gericht op maatschappelijke integratie en identiteitsopbouw.
Een herstelgerichte aanpak leeft in het centrum, waarmee Sonar streeft zijn visie zo goed mogelijk op te volgen. Aan het centrum zijn eveneens twee arbeidscoaches verbonden die mensen met een zelfde kwetsbaarheid ondersteunen op weg naar betaalde arbeid op kortere termijn realiseerbaar.