Sonar: Voor wie?

 

Sonar biedt rehabilitatie aan volwassenen (18-65 jaar) met een psychische kwetsbaarheid die moeilijkheden ervaren op verschillende levensdomeinen en zich willen engageren om een intensief en tijdelijk revalidatieprogramma te volgen. Het revalidatieprogramma duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, met een maximum van één jaar.

 

Om in aanmerking te komen moet je aan volgende eigenschappen voldoen:

 • In regel zijn met het ziekenfonds (RIZIV-gerechtigde zijn)
 • De Nederlandse taal beheersen
 • Een stabiele verblijfplaats bewonen bij aanvang in het revalidatieprogramma


Wanneer kom je niet in aanmerking:

 • Bij aanwezigheid van een mentale beperking (IQ <70)
 • Bij aanwezigheid van een primaire verslavingsproblematiek zonder behandeling
 • Als je in een acute crisissituatie zit, waarbij opname aangewezen is 
 • Ontwikkelingsproblematiek (autisme, ADHD, ...)


Voorbeelden van hulpvragen zijn: 

 • Heb je last van depressieve stemming of stemmingsschommelingen en heeft dit je leven veranderd op een paar belangrijke levensgebieden (bv. in je werk, in je relatie, je vriendenkring, je vrije tijd, je huishouden, je administratie/financiën, je woonzelfstandigheid…)?
 • Speelt overmatige angst je parten om je maatschappelijke rollen te vervullen en wil je je krachten gebruiken om je maatschappelijke doelen te bereiken?
 • Heb je burn-out/werkstressklachten en wil je geleidelijk je levensritme, je structuur en zelfvertrouwen terug vinden?
 • Heeft een interactie tussen lichamelijke en psychische factoren je langdurige vermoeidheid of hardnekkige fysieke klachten (bv. spier-, gewrichts-, rugpijnen…) opgeleverd met een duidelijke negatieve invloed op je maatschappelijk functioneren en wil je op zoek naar een beter, leefbaar evenwicht in je leven?
 • Heb je een psychotische periode beleefd en ben je op zoek om stapsgewijs je leven weer op te bouwen, rekening houdend met zowel je mogelijkheden, krachten als je kwetsbaarheid?
 • Is je verslaving onder controle en wil je verder evolueren richting maatschappelijk integratie?