Sonar: Wat doen we: Revalidatiecentrum

 

Sonar is een revalidatiecentrum voor mensen met een psychiatrische/psychische kwetsbaarheid. Dit betekent dat Sonar een intensief, doelgericht en tijdelijk programma betreft van maximaal 1 jaar, gericht op maatschappelijke integratie en identiteitsopbouw.
Een herstelgerichte aanpak leeft in het centrum, waarmee Sonar streeft zijn visie zo goed mogelijk op te volgen.

Sonar werkt op ‘maat’ waarbij de vragen en wensen van zijn deelnemers voorop worden gesteld.
Er zal gestart worden met een basisprogramma waar deelnemers de kans krijgen kennis te maken met het team en de mogelijkheden in het programma. Daarnaast focust Sonar zich tijdens deze eerste weken op: het peilen naar interesses, doelen, basisvaardigheden, en het plannen van een zorgoverleg met alle betrokken hulpverleners. Hierbij streeft Sonar naar de uitbouw van een samenwerkingsverband om de deelnemer zo goed mogelijk bij te staan in de keuzes die hij maakt gedurende zijn traject. Dit betekent dat Sonar een aanvullend programma betreft naast de al aanwezige hulpverlening van de deelnemer. En het belang van de huidige hulpverlening ook benadrukt wordt, wetende dat het programma bij Sonar ondersteunend en tijdelijk is.
Aan het einde van het basisprogramma stellen deelnemers aan de hand van hun persoonlijk profiel een eigen programma samen. Hierbij wordt verwacht dat zij 4 halve dagen aanwezig zijn.

De thema’s wonen, werken en herstel staan centraal in het programma.
Het programma bestaat uit therapie, vorming en training. Hierin wordt een uitgebreid aanbod aan modules gegeven. Dit aanbod wordt georganiseerd via groepsmodules.

Voorbeelden van modules:

 • Herstel
 • Veerkracht
 • Sociale Vaardigheden
 • Arbeid (Module en Coaching)
 • ACT
 • Piekeren
 • Creatieve Therapie
 • Huishouden/Koken
 • Beweging
 • Structuur
 • Vrije Tijd
 • Zelfzorg
 • Mentaliseren
 • Coachgroepen

 

Naast de groepsmodules is er ook ruimte voor individuele begeleiding. Zo wordt iedere deelnemer gedurende zijn traject opgevolgd door een coach.

Daarnaast kunnen deelnemers ook terecht bij onder andere: onze psychologen, onze maatschappelijk werkster, de arbeidscoaches en de ervaringsdeskundige.