Sonar: Wie zijn we?

 

Sonar is een revalidatiecentrum en is een erkende RIZIV conventie en kadert in de globale "vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorghoofdopdracht (art.107)" in het "Netwerk Transmurale Zorg". Hier vindt u een kaart van het werkingsgebied.
 

De werking van het centrum is gericht op herstelondersteunende en krachtgerichte zorg. De specifieke herstelgroepen maar ook alle ateliers en andere begeleidingsmomenten zijn erop gericht dat revalidanten (her)ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn, wat ze willen in het leven en erin slagen om opnieuw zinvolle sociale rollen op te nemen en zich te re-integreren in de maatschappij.