't Hoeckhuys: Voor wie?

 

Het ontmoetingscentrum is in de eerste plaats bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid voor wie de maatschappij (tijdelijk) te hard is. In het ontmoetingscentrum is iedereen welkom, ook vrienden, familie van leden en buurtbewoners zijn welkom. Vanaf de opstart werd deze sociale mix beoogd en tot op heden kan zij worden gehandhaafd. De eigenlijke doelgroep wordt bereikt en blijft de meerderheid vormen, wat het zo belangrijke lotgenotencontact mogelijk maakt.