't Hoeckhuys: Wat doen we?

 

Het ontmoetingscentrum (OC) is een plaats waar bezoekers kunnen ontspannen, mekaar kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Tegelijk heerst er een zeker dynamisme, een voortdurende uitnodiging om deel te nemen aan de werking. Er worden culturele en sportactiviteiten aangeboden, afhankelijk van het seizoen en de interesses van de bezoekers. Ze nemen zoveel mogelijk deel aan reguliere activiteiten, maken in de mate van het mogelijke gebruik van voorzieningen die de drempel en de kostprijs van deze activiteiten verlagen en ze zijn bovendien enthousiaste gebruikers van categorale initiatieven. Ook organiseren ze zelf sportactiviteiten en doen ze geregeld toeristische uitstappen.

 

Het ontmoetingscentrum is in de eerste plaats bedoeld voor mensen voor wie de maatschappij te hard is, voor mensen die zich er niet (meer) thuis voelen. Veelal hebben zij een psychiatrische behandeling achter de rug of kampen zij met psychische problemen. Er zijn echter geen uitsluitingscriteria in het OC; vrienden, familie en buurtbewoners zijn ook welkom. Vanaf de opstart werd deze sociale mix beoogd en tot op heden kan zij worden gehandhaafd. De eigenlijke doelgroep wordt bereikt en blijft de meerderheid vormen, wat het zo belangrijke lotgenoten contact mogelijk maakt. Door het activiteitencentrum, de winkel en de contacten in de buurt is de naambekendheid en ook het aantal bezoekers de laatste twee jaar fors toegenomen.

 

Vier maal per week wordt er in het OC gekookt. Dit is bij uitstek de activiteit die op het meeste bijval en enthousiasme kan rekenen. Een groot aantal van de bezoekers woont alleen en heeft geen relatie, wat vaak tot eenzaamheid leidt. Dat wordt extra in de verf gezet als je alleen moet koken en eten. De meeste mensen komen er niet meer toe een volwaardige maaltijd te bereiden. Bovendien worden er gezonde maaltijden geserveerd aan zeer lage prijzen.

 

Tijdens de uitgebreide openingsuren kan men ook gewoon aanwezig zijn in het OC, een kopje koffie of frisdrank drinken, de krant lezen, een babbeltje slaan.