Walden: ESF

 

Vzw Walden wil werk maken van een werkplek waar het goed werken is, waar de juiste medewerker op de juiste plaats werkt, waar medewerkers zich sterk onthaald en correct geïnformeerd weten, en waar de nodige competenties en verwachtingen duidelijk omschreven zijn. Hiertoe maken we een beleidsplan op i.k.v. het medewerkersbeleid en ontwikkelen we diverse systemen en instrumenten om aan dit beleid concreet vorm te kunnen geven. Dankzij de financiëring resp. subsidiering van ESF kan Walden dit belangrijke traject aangaan.