Walden: privacyverklaring

 

 

 

Wij hechten groot belang aan uw privacy en aan het veilig verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. Zie bijlage