Walden: Missie

 

Vzw Walden is een organisatie die zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie in de maatschappij op gebied van wonen en activering. Om deze doelstelling te realiseren beschikt Walden over twee werkingen, met ieder zijn zorgopdracht en visie, kaderend in de algemene missie van Walden.

 

Walden laat zich inspireren door het gedachtegoed van de psychosociale rehabilitatie. Rehabilitatie is de hulp- en dienstverlening die gericht is op de bevordering van de zelfredzaamheid en het herstel van cliënten. De focus ligt op het optimaliseren van iemands mogelijkheden en het compenseren van diens beperkingen. Elk individu heeft een verschillende levenswandel, daarom is het aanbieden van zorg op maat belangrijk. Het doel is om de levenskwaliteit van de cliënt te bevorderen door een goede integratie van de persoon in de samenleving. Walden is een plaats waar begrip, openheid en toegankelijkheid primeert.

 

Walden realiseert twee zorgopdrachten, namelijk beschut wonen en activering. De hoofdopdracht van beschut wonen is het aanbieden van een woonbegeleiding met eventueel een verblijfsplaats aan een cliënt wiens leven gekenmerkt is door een psychische kwetsbaarheid. De zorgfunctie activering wordt opgenomen door enerzijds ’t Hoeckhuys dat een ontmoeting- en activiteitencentrum is en anderzijds Echo dat instaat voor trajectbegeleiding van GGZ-cliënten naar een tewerkstelling op de open arbeidsmarkt, vorming, vrijwilligerswerk, of een andere dagactiviteit.

 

De jarenlange expertise in rehabilitatie en de belangrijke bijdrage aan de vermaatschappelijking van de zorg maakt van Walden een toongevende organisatie. In de toekomst maken ervaringsdeskundigen deel uit van de teams en staat Walden aan de basis van de ontwikkeling van een rehabilitatiecentrum.