Walden: Werking

 

In 1993 werd vzw Walden opgericht als initiatief voor Beschut Wonen. Later, in 2007 startte vzw Walden ook met het project Geïntegreerd Wonen. Dit project is opgezet specifiek voor personen met een interneringsstatuut. Hiervoor is er een nauwe samenwerking met het forensisch circuit van U.P.C. Sint-Kamillus.


Naast woonbegeleiding vormt de Zorgfunctie Activering een belangrijke opdracht van vzw Walden. Enerzijds kunnen bewoners (en andere geïnteresseerden) voor sociaal contact of een dag bezigheid terecht in 't Hoeckhuys, het ontmoetings- en activiteitencentrum van vzw Walden. Anderzijds staat de equipe van ECHO in voor de trajectbegeleiding van cliënten naar betaald of vrijwilligerswerk of naar een opleiding.


Inrichtende macht

- Algemene vergadering en Raad van bestuur: d
e Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur komen 2 à 3 keer per jaar samen.

- Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur komt 1 keer per maand samen. 

 

Interne overlegmomenten

Het personeel werkt relatief autonoom en dient geregeld zelfstandig beslissingen te nemen. Dit maakt het noodzakelijk dat iedereen voldoende feedback en advies krijgt over het eigen handelen. Voor dit alles zijn er een aantal interne overlegmomenten vastgelegd.