Wonen: Team

 

Een multidisciplinair team zorgt vanuit de visie van de psychosociale rehabilitatie voor de professionele ondersteuning van de bewoners. Het team staat in voor de dagelijkse begeleiding van het wonen in al zijn aspecten met als uiteindelijk doel de bewoners te helpen om zich (opnieuw) in de complexe samenleving te kunnen integreren.
Het team bestaat onder meer uit een coördinator, teamcoach, criminologe, maatschappelijk werkers, (psychiatrisch en sociaal) verpleegkundigen, opvoeders, een logistiek medewerkster en een klusjesman.