Waldiction

 

Voor wie

Waldiction richt zich tot personen met een verslavingsproblematiek binnen Beschut Wonen. Deze verslaving kan zich uiten in overmatig drank-, drugs en/of medicatiegebruik.

Wat

Door middel van een wekelijks individueel gesprek gaan we op zoek naar je motivatie alsook mogelijke hulpmiddelen om een herval te voorkomen.

Binnen deze gesprekken komen volgende aspecten aan bod:

  • Voor- en nadelen van gebruik
  • Gedachtengang over nultolerantie/gecontroleerd drinken/gelegenheidsdrinken
  • Zoektocht naar reden van gebruik
  • Craving naar product
  • Beschrijving week/weekend
  • Opmaken van middelenplan
  • Zoektocht naar externe hulp

In samenspraak biedt Waldiction de mogelijkheid om testings af te nemen ter bevordering van je herstelproces.

Waarom

Tijdens een opname leer je verschillende tools voor het omgaan met verslaving. Hier willen wij ondersteuning bieden bij de overgang van opname naar het wonen in de maatschappij.

Ook wanneer tijdens je verblijf bij beschut wonen blijkt dat extra ondersteuning wenselijk is, kan je bij ons terecht.

Meer informatie

Heb je vragen over dit aanbod, of wil je graag starten, aarzel dan niet en neem contact op met volgende contactpersonen:

Tina Van de Loo:
0477 90 68 43
tina.van.de.loo@vzwwalden.be

Dries Neyens:
0477 90 60 65
dries.neyens@vzwwalden.be

Brochure Waldiction:  
Hier downloaden