OPGELET: 

SONAR en ECHO zijn op 15 juni verhuisd
naar VITAL DECOSTERSTRAAT 86 - 3000 LEUVEN


T HOECKHUYS, WONEN, FENIX en FENIX+
zijn op 18 februari verhuisd
naar
DECOSTERSTRAAT 88 - 3000 LEUVEN 
 

 

Coronamaatregelen (update 25 mei 2020)

Walden: Aanmeldingen, intakegesprekken en opstart van begeleidingen zijn in alle werkingen van Walden mogelijk (vaak mits het dragen van mondmaskers van beide partijen). Personen met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 komen niet naar de voorziening of gaan ook niet op verplaatsing.

Echo Walden: Vanaf 1 juni zouden dan nieuwe begeleidingen FTF worden opgestart door ECHO.

Sonar richt tot einde juni een intern, extern en online aanbod in. FTF contacten worden in kaart gebracht op basis van bevraging van cliënten en of geobserveerde nood. Deze beslissingen worden afgewogen in team. De huidige online begeleiding wordt waar kan verder gezet en niet vervangen door fysieke contacten, dit kan elke twee weken opnieuw geëvalueerd worden of conform de overheidsrichtlijnen aangepast worden waar mogelijk. De medewerkers blijven telefonisch bereikbaar tussen 09u30 en 16u via de algemene nummers. Aanmelden kan via bram.grene@fracarita.org of via 0477 / 906 393.

’t Hoeckhuys blijft tot nader order gesloten. Waar nodig kan individuele ondersteuning aan zorggebruikers die voordien via ontmoeting werd verleend, evenwel verder gezet worden via telefonische ondersteuning. Deze contacten zijn prior op face-to-face contacten. Uitzonderlijk, na teamoverleg en met coördinator kunnen individuele contacten op locatie; mits het toepassen van onderstaande afspraken/richtlijnen. In openlucht contacten worden de richtlijnen van de overheid inzake sporten gevolgd; nl. max 3 personen met respect voor social distancing. De werking zal haar activiteiten geleidelijk uitbreiden; stapsgewijs indachtig de richtlijnen van de overheid. Deze stapsgewijze uitbreiding zal gecommuniceerd worden naar cliënten en het netwerk; via telefonie, mails en website. Medewerkers zijn telefonisch beschikbaar tussen 9 en 17u (016 240 581).

Wonen: woonbegeleiders geven begeleiding aan huis: voorafgaande aan een huisbezoek  wordt de cliënt gecontacteerd (gezondheidstoestand inschatten, vorm van contact afspreken), liefst een wandeling met SD, mondmasker wordt aangeraden; FTF contact in huis met verplichting van mondmasker; in de tuin is een mondmasker verplicht indien de SD niet kan gegarandeerd worden. Medewerkers van Wonen, Fenix, Fenix+ blijven telefonisch bereikbaar tussen 9 en 17u (016 240 580).

*****

VZW WALDEN is een organisatie die zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie in de maatschappij op gebied van wonen en activering.

De hoofdopdracht van Beschut Wonen is het aanbieden van een woonbegeleiding met eventueel een verblijfsplaats aan een cliënt wiens leven gekenmerkt is door een psychische kwetsbaarheid. De zorgfunctie activering wordt opgenomen door enerzijds 't Hoeckhuys dat een ontmoetingscentrum is waar je aan allerlei activiteiten kan deelnemen of waar je gezellig aan een goedkope prijs iets kan eten en/of drinken en anderzijds Echo dat instaat voor trajectbegeleiding van GGZ-cliënten naar een  tewerkstelling op de open arbeidsmarkt, vorming, vrijwilligerswerk, of een andere dagactiviteit.

Fenix is een samenwerking tussen vzw Walden en UPC Sint-Kamillus die zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek en interneringsstatuut die ondersteuning nodig hebben bij de realisatie van hun persoonlijk herstel. Fenix+ ontwikkelde een specifiek behandelaanbod voor personen met een interneringsstatuut én een dubbele diagnose met enerzijds middelenproblematiek en anderzijds een andere psychiatrische problematiek.

Sonar wil een aanvullend aanbod genereren binnen het bestaande zorgnetwerk regio Leuven – Tervuren. Voor cliënten die geen opname vereisen maar nood hebben aan een meer doorgedreven aanpak dan binnen hun bestaand ambulant netwerk kan geboden worden, wil het centrum via een multidisciplinaire, intensieve en maatgerichte behandeling de cliënten versterken in hun autonomie en hun positie verstevigen binnen hun onmiddellijke leefomgeving alsook binnen de ruimere samenleving.