vzw Walden is een organisatie die zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie in de maatschappij op gebied van wonen en activering.

De hoofdopdracht van Beschut Wonen is het aanbieden van een woonbegeleiding met eventueel een verblijfsplaats aan een cliënt wiens leven gekenmerkt is door een psychische kwetsbaarheid. De zorgfunctie activering wordt opgenomen door enerzijds 't Hoeckhuys dat een ontmoetingscentrum is waar je aan allerlei activiteiten kan deelnemen of waar je gezellig aan een goedkope prijs iets kan eten en/of drinken en anderzijds Echo dat instaat voor trajectbegeleiding van GGZ-cliënten naar een  tewerkstelling op de open arbeidsmarkt, vorming, vrijwilligerswerk, of een andere dagactiviteit.

Fenix is een samenwerking tussen vzw Walden en UPC Sint-Kamillus die zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek en interneringsstatuut die ondersteuning nodig hebben bij de realisatie van hun persoonlijk herstel. Fenix+ ...info volgt later

Sonar wil een aanvullend aanbod genereren binnen het bestaande zorgnetwerk regio Leuven – Tervuren. Voor cliënten die geen opname vereisen maar nood hebben aan een meer doorgedreven aanpak dan binnen hun bestaand ambulant netwerk kan geboden worden, wil het centrum via een multidisciplinaire, intensieve en maatgerichte behandeling de cliënten versterken in hun autonomie en hun positie verstevigen binnen hun onmiddellijke leefomgeving alsook binnen de ruimere samenleving.

 

*** NIEUWS ***

→ VACATURE begeleider (ergo - sociaal verpleegkundige) psycho-sociaal revalidatieventrum SONAR

 

HERSTELACADEMIE

Herstel in beeld...

Een herstelacademie voorziet een vormingsaanbod rond diverse thema's die te maken hebben met psychisch herstel.

Wil je een stap verder zetten in je herstelproces?

Wil je opnieuw de regie nemen over je eigen leven?

Dan is de herstelacademie iets voor jou!

> Lees meer in deze brochure

 

Cursus: Herstellen doe je zelf!

In deze basiscursus definiëren we samen de inhoud van 'herstel'. We nemen het roer in eigen handen, zonder onze psychische kwetsbaarheid uit het oog te verliezen. Voor ieder betekent herstel echter iets anders en in deze cursus zoeken we uit wat het voor jou kan betekenen en wie of wat je erbij kan helpen! We ontdekken op onze vaarroute de kracht van hoop, zelfvertrouwen, zelf keuzes maken en een positief zelfbeeld. De uitwisseling met medecursisten zorgt ervoor dat je je eigen herstelproces op gang kan brengen en/of (her)evalueren.

We varen als het ware samen uit voor een boottocht en hopen op een krachtige wind in de zeilen.

Uitgebreide info over de inhoud van de cursus vind je op de website: http://www.herstelacademie.be/ob-herstel-en-jezelf.html

Data:
di. 18/04/2017 van 13:30 - 16:00
di. 25/04/2017 van 13:30 - 16:00
vr. 05/05/2017 van 09:30 - 12:00
vr. 12/05/2017 van 09:30 - 12:00

Waar & kostprijs:
De Hulster vzw
Minderbroedersstraat 23
3000 Leuven
016-29 87 60

2,00 euro per sessie

Hoe inschrijven voor deze cursus?
Graag contact opnemen met Griet De Wachter door te bellen naar 016/29.87.60