OPGELET: 'T Hoeckhuys, Wonen, Fenix en Fenix+ zijn op 18 februari verhuisd

 NIEUW ADRES: (gebouw naast vorige locatie):

 VITAL DECOSTERSTRAAT 88 - 3000 LEUVEN   

 

CORONA-update: 

- 't Hoeckhuys is tijdelijk gesloten. Medewerkers zijn telefonisch beschikbaar tussen 9 en 17u. Tel. 016 240 581

- Medewerkers van Wonen, Fenix, Fenix+ blijven telefonisch bereikbaar tussen 9 en 17u. Tel. 016 240 580

- Medewerkers van Sonar en Echo zijn telefonisch bereikbaar tussen 9u30 en 16u via de algemene nummers. Intakes of kennismakingsgesprekken worden digitaal of telefonisch ingericht. Aanmelden kan via bram.grene@fracarita.org  of via 0477 / 906 393. Gradueel wordt de werking hernomen. Opstarten van nieuwe dossiers wordt verder vorm gegeven en permanent geëvalueerd op welke manier dit best kan ingericht worden. Voor meer info betreffende nieuwe opstartgroep Sonar of opstart trajecten echo kan u best rechtstreeks contact nemen met de diensten zelf op de algemene nummers. Deze maatregelen zijn van kracht tot en met 1 juni.


vzw Walden
is een organisatie die zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie in de maatschappij op gebied van wonen en activering.

De hoofdopdracht van Beschut Wonen is het aanbieden van een woonbegeleiding met eventueel een verblijfsplaats aan een cliënt wiens leven gekenmerkt is door een psychische kwetsbaarheid. De zorgfunctie activering wordt opgenomen door enerzijds 't Hoeckhuys dat een ontmoetingscentrum is waar je aan allerlei activiteiten kan deelnemen of waar je gezellig aan een goedkope prijs iets kan eten en/of drinken en anderzijds Echo dat instaat voor trajectbegeleiding van GGZ-cliënten naar een  tewerkstelling op de open arbeidsmarkt, vorming, vrijwilligerswerk, of een andere dagactiviteit.

Fenix is een samenwerking tussen vzw Walden en UPC Sint-Kamillus die zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek en interneringsstatuut die ondersteuning nodig hebben bij de realisatie van hun persoonlijk herstel. Fenix+ ontwikkelde een specifiek behandelaanbod voor personen met een interneringsstatuut én een dubbele diagnose met enerzijds middelenproblematiek en anderzijds een andere psychiatrische problematiek.

Sonar wil een aanvullend aanbod genereren binnen het bestaande zorgnetwerk regio Leuven – Tervuren. Voor cliënten die geen opname vereisen maar nood hebben aan een meer doorgedreven aanpak dan binnen hun bestaand ambulant netwerk kan geboden worden, wil het centrum via een multidisciplinaire, intensieve en maatgerichte behandeling de cliënten versterken in hun autonomie en hun positie verstevigen binnen hun onmiddellijke leefomgeving alsook binnen de ruimere samenleving.