Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het zorgaanbod Seksueel grensoverschrijdend gedrag is bedoeld voor volwassen met een forensisch statuut:

  • Die zich wil vestigen in de regio Diletti.
  • Voor wie een forensische begeleiding en behandeling noodzakelijk is om het risico op (herval in) seksueel grensoverschrijdend gedrag te beperken.

Seksualiteit vormt een belangrijk deel van het leven. Bij personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden is dit het domein waar zich het delict heeft voorgedaan. Een belangrijk onderdeel van de behandeling bestaat er dan ook in seksualiteit bespreekbaar te maken en te zoeken naar manieren om seksualiteit betekenisvol te beleven, zonder dat deze een vorm aanneemt die voor de samenleving onaanvaardbaar is. Daarnaast streeft Fenix ernaar om de cliënt als een gehele persoon te begeleiden, met vaardigheden, noden en wensen op verschillende levensdomeinen. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de persoon in zijn geheel en zijn daden in het bijzonder.

Het hulpverleningsaanbod Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een aanvulling op de forensische mobiele begeleiding van Fenix waarin de thema’s seksualiteit en grenzen centraal staan. Het behandelprogramma omvat individuele gesprekstherapie, (op aanwijzing) groepsgesprekken en opvolging door een psychiater.