Fenix: Hoe Aanmelden?

 

Voor een aanmelding kan u contact opnemen met onze aanmeldingscoördinatoren Laura Molino en Meike Van Nuffel.

Indien U een mail wenst te sturen, gelieve beide personen te mailen: laura.molino@vzwwalden.be en meike.vannuffel@vzwwalden.be 

Indien u telefonisch contact opneemt, kan dit op één van de volgende nummers:

  • 0477 906 972 (Laura)
  • 0478 90 40 39 (Meike)
  • 016 240 580 (Bureau)

 Na een aanmelding vinden steeds drie gesprekken plaats alvorens een beslissing tot inclusie wordt genomen.


Kennismaking

Bij dit kennismakingsgesprek geeft het teamlid aan de kandidaat meer informatie over de werking, het aanbod en de mogelijkheden binnen Fenix. Na dit kennismakingsgesprek kan de kandidaat beslissen of hij/zij nog steeds geïnteresseerd is en verder wil gaan met de procedure.


Intake

De intake bestaat uit een gesprek met de begeleiding en gebeurt aan de hand van een leidraad. Tijdens dit gesprek stelt de kandidaat zichzelf voor. Meer bepaald wordt er bij de kandidaat gepeild naar het sociaal en familiaal contact; de motivatie om door Fenix behandeld te worden; de achtergrond/het verleden/eerdere opnames; ADL-vaardigheden; de medicatie; de mobiliteit; de opleiding/het onderwijs; het geldbeheer; de hobby’s en de vrije tijd; de pathologie, etc. en de noden, wensen en het toekomstperspectief. 


Voorstelling

Na de intake vindt er ook steeds een voorstellingsgesprek met de eventuele verwijzende organisatie plaats. Fenix verwacht standaard een medisch verslag van de behandelende geneesheer.


Kandidatendossier

Van elke kandidaat wordt een kandidatendossier aangelegd. Deze bevat de verslaggeving van het intake- en voorstellingsgesprek en bijkomende informatie zoals medisch psychiatrische verslagen, expertise verslag, crisisplan, etc. Aan de hand van deze informatie schat het team zij iets kunnen betekenen voor de kandidaat. Het team laat dan formeel weten aan de kandidaat en verwijzer of deze kan starten of op de wachtlijst wordt ingeschreven.