Kostprijs

Afhankelijk van de werking (verblijfskost, administratieve kost,...) betaal je al dan niet een bijdrage.