Wie zijn we?

De Lantaarn is als deelwerking vanuit Beschut Wonen Pastya en Psychiatrische thuiszorg ontstaan. We willen een plaats creëren waar men in een veilige omgeving andere mensen kan ontmoeten en interesses kan uitwisselen.

Wat doen we?

Het Ontmoetingscentrum De Lantaarn is een plaats om letterlijk te ont-moeten: we hebben geen wachttijden, geen intakes, geen trajecten, geen druk. Ons aanbod is zeer divers, gaande van koffie met een babbel, specifieke ateliers, tot uitstappen buitenshuis.
Een greep uit ons aanbod:

  • Creatief atelier: schilderen, tekenen, handwerken, … en dit volgens eigen tempo en interesse, zonder dat er een resultaat moet zijn.
  • Ontmoeting: een plek waar men naartoe kan komen en weer kan weg gaan, ieder volgens zijn stemming en eigen ritme.
  • Gezelschapsspellen
  • Doe je mee?-atelier
  • Clubvergadering
  • Muziekatelier
  • Kookworkshops
  • Uitstappen: musea, tentoonstellingen, cinema, muziek- of toneelvoorstellingen, wandelingen, … .
  • ….

Voor wie?

Het ontmoetingscentrum De Lantaarn is er vooral voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar de deur staat open voor iedereen. Kennismaken kan tijdens de openingsuren of op afspraak.

Wens je de maandelijkse activiteitenkalender en/of de driemaandelijkse lantaarnkrant te ontvangen? Stuur een mail naar ontmoetingscentrum.lantaarn@gmail.com, dan nemen we je op in de mailinglijst.

Clubwerking

Een ontmoetingscentrum is er voor maar ook van de bezoekers want zij geven mee vorm aan de ruimte en de activiteiten door taken of verantwoordelijkheden op te nemen met respect voor ieders mogelijkheden. De Lantaarn wordt gedragen door de bezoekers samen met – en op gelijke hoogte van – het personeel, vanuit de visie van Institutionele Psychotherapie door middel van een Clubwerking. Een “club” als open, laagdrempelige ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspraak mogelijk gemaakt wordt. Tijdens de maandelijkse clubvergadering stellen we samen een activiteitenkalender op en evalueren we onze clubwerking.