Walden investeert  in een kwaliteitsvol aanbod voor familie en betrokkenen uit het sociaal netwerk rond de cliënt. Vanaf de kennismakingsfase met de cliënt wordt er belang gehecht aan het in kaart brengen van het bestaande netwerk. Er is daarbij extra aandacht voor minderjarige kinderen (kindreflex).

Tijdens de begeleiding informeert Walden familie en betrokkenen over de werking van de deelorganisaties. Het netwerk rond de cliënt kan rekenen op ondersteuning. Er wordt indien nodig een aanbod of gepaste doorverwijzing geboden.

We vinden contact met het netwerk van de cliënt belangrijk. Inhoudelijk kan er enkel informatie gedeeld worden als de persoon die we begeleiden, dit goedkeurt.

Zit je met vragen, maak je je zorgen of wil je met iemand praten? Dat kan door in gesprek te gaan met een personeelslid van het team waar je naaste of familielid in begeleiding of behandeling is.

Sommige deelwerkingen van VZW Walden organiseren regelmatig een familiemoment. Op deze manier wordt er informatie gedeeld of kan je ervaringen uitwisselen met andere families.

Er zijn organisaties voor familieleden en betrokkenen die infoavonden of lotgenotencontact organiseren.