Walden investeert  in een kwaliteitsvol aanbod voor familie en betrokkenen uit het sociaal netwerk rond de cliënt. Vanaf de kennismakingsfase met de cliënt wordt er belang gehecht aan het in kaart brengen van het bestaande netwerk. Er is daarbij extra aandacht voor minderjarige kinderen. 

De Kindreflex gaat over een basishouding waarbij dehulpverlener gevoelig is voor het welzijn van de kinderen van de volwassen cliënt en voor diens ouderschap.  De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.

Tijdens de begeleiding informeert Walden familie en betrokkenen over de werking van de deelorganisaties. Het netwerk rond de cliënt kan rekenen op ondersteuning. Er wordt indien nodig een aanbod of gepaste doorverwijzing geboden.

We vinden contact met het netwerk van de cliënt belangrijk. Maar inhoudelijk kan er enkel informatie gedeeld worden als de persoon die we begeleiden, dit goedkeurt.

Zit je met vragen, maak je je zorgen of wil je met iemand praten? Dat kan door in gesprek te gaan met een personeelslid van het team waar je naaste of familielid in begeleiding of behandeling is.

Sommige deelwerkingen van VZW Walden organiseren regelmatig een familiemoment. Op deze manier wordt er informatie gedeeld of kan je ervaringen uitwisselen met andere families. Ook is er in verschillende werkingen de mogelijkheid tot een KOPP-gesprek. Meer info over familie-avonden, of mogelijkheden tot trialoog, of KOPP-gesprekken kan je steeds aanvragen bij de coördinator van de werking waar je familielid in begeleiding of behandeling is. Deze info vind je per werking of team terug.

Er zijn ook organisaties voor familieleden en betrokkenen die infoavonden of lotgenotencontact organiseren, en waar je steeds de nodige ondersteuning kan vinden.