Vorming

Verschillende werkingen bieden seminaries of workshops aan, elk vanuit de eigen invalshoek of kennis. Een vorming kan steeds aangevraagd worden bij de teamcoördinatoren of algemeen coördinator. 

Daarnaast biedt Walden ook workshops en vormingen aan via de Herstelacademie Diletti. De herstelacademie biedt een vormingsaanbod op verschillende locaties in Leuven, Diest, Kortenberg en Tienen. De vormingen worden gegeven door een duo van een trainer met ervaringskennis en een trainer met professionele kennis, of door twee trainers met ervaringskennis. Tijdens de lessen ligt het accent op samen leren van en met elkaar. De HerstelAcademie biedt leermogelijkheden voor studenten van alle niveaus, culturen, leeftijden, ervaringen en regio's.