Visie

Vzw Walden is een organisatie die zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie in de maatschappij op gebied van wonen en activering. Om deze doelstelling te realiseren beschikt Walden over verschillende werkingen.  

De organisatie laat zich inspireren door de herstelvisie en biedt ondersteuning op tal van levensdomeinen, vertrekkende vanuit de individuele wensen, noden en doelen van de cliënt. Zo wordt er een herstel-traject op maat opgesteld met als doel de levenskwaliteit te optimaliseren. De begeleiding en/of behandeling focust zich op verschillende zaken zoals het psychosociaal welbevinden, sociale administratie, huishouden, dagbesteding, medicatie ...De focus ligt op het optimaliseren van iemands mogelijkheden en het compenseren van diens beperkingen.

Elk individu heeft een verschillende levenswandel, daarom is het aanbieden van zorg op maat belangrijk. Het doel is om de levenskwaliteit van de cliënt te bevorderen door een goede integratie van de persoon in de samenleving. Walden is een plaats waar begrip, openheid en toegankelijkheid primeert.

De jarenlange expertise in rehabilitatie, herstel én de belangrijke bijdrage aan de vermaatschappelijking van de zorg maakt van Walden een toonaangevende organisatie, die steeds op zoek is naar verbetering en vernieuwing.