Wie zijn we?

Met onze werking van Beschut wonen hebben we tot doel, zowel ex-psychiatrische patiënten als personen met psychische problemen, zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in een kleinschalig, veilig en huiselijk milieu.

Wat doen we?

We bieden tijdens de individuele gesprekken psychosociale ondersteuning. Daarnaast bieden we begeleiding bij de activiteiten van het dagelijkse leven zoals onderhoud van de woning, boodschappen doen, zorgen voor de eigen hygiëne ...  Iedere  bewoner heeft indien mogelijk een aangepaste dagactiviteit.

Voor wie?

We richten ons voornamelijk, maar niet exclusief tot volwassenen met een pscyhotische problematiek.

Exclusiecriteria zijn:

  •     een mentale beperking
  •     een onstabiele verslavingsproblematiek
     

 

Man houdt huissleutel in hand