Wie zijn we?

De schakelfunctie biedt ondersteuning bij de uitbouw van zorgtrajecten voor geïnterneerden die willen resocialiseren in de regio HvB Brussel (Nederlandstalig). 

Wat doen we?

De schakelfunctie kent verschillende opdrachten:

 • Advies en ondersteuning:
  • De schakelfunctie verschaft informatie over het interneringsnetwerk aan de aanvragen of kan het dossier gericht doorverwijzen naar een zorgpartner uit het netwerk. Het dossier kan ook worden geagendeerd op de casustafel om samen in het netwerk na te denken welke partner hiervoor het meest aangewezen lijkt. 
  • Wanneer een dossier wordt geweigerd in de regio, komt het automatisch bij de schakel­functie terecht. Er kan dan besloten worden om het dossier verder door te verwijzen naar een andere mogelijke zorgpartner, of een meer diepgaande indicatiestelling op te maken. Ook dit kan worden opgenomen op de casustafel wanneer hier overleg met de andere partners voor nodig blijkt.
  • De schakelfunctie kan ook ondersteuning bieden op casusniveau in de vorm van risicotaxatie, bijwonen van teamvergaderingen, gesprekken met cliënten, etc. en dit gedurende 3 maanden.  
    
 • Indicatiestelling: Wanneer een verwijzer geen advies formuleert of een zorgpartner twijfels heeft over de zorgnood van de geïnterneerde persoon, kan deze een indicatiestelling aanvragen. De nood aan forensische zorg zal dan uitgebreid worden onderzocht aan de hand van de nodige instrumenten, dossierstudie en een intakegesprek. Deze indicatiestelling kan op de casustafel worden besproken met alle betrokken zorgpartners, om vervolgens vanuit onze zorgregio een éénduidig advies te formuleren naar de verwijzer.  
schakelfunctie