Schakelfunctie

De schakelfunctie biedt ondersteuning bij de uitbouw van een zorgtraject voor geïnterneerden die willen resocialiseren in regio HvB Brussel Nederlandstalig. De schakelfunctie kan een zorgpartner doorverwijzen naar het juiste zorgtraject in onze regio wanneer er een duidelijk advies is rond die geïnterneerde persoon. Wanneer dit advies nog niet voor handen is, kan de schakelfunctie een diepgaande indicatiestelling opmaken. De schakelfunctie agendeert tevens de dossiers op de casustafel van het Hof van Beroep wanneer dit nodig lijkt.