Wie zijn we?

De hoofdopdracht van Beschut Wonen is het aanbieden van een woonbegeleiding met eventueel een verblijfsplaats aan een persoon wiens leven gekenmerkt is door een psychische kwetsbaarheid.

Vanuit een herstelvisie is de kernopdracht het bieden van begeleiding en ondersteuning op tal van levensdomeinen – vertrekkend vanuit de individuele wensen, noden en doelen van de bewoner of cliënt.  

Wat doen we?

Wij beschikken over 6 groepswoningen en een 17-tal individuele studio’s in de Leuvense regio. Het wonen in een gemeenschapshuis of studio wordt gezien als een tussenstap naar zelfstandig wonen. Wekelijks zijn er gemiddeld 2 groepsmomenten en een gesprek met een individuele begeleider. Cliënten die op een op studio wonen, worden wekelijks bezocht.

We bieden ook, beperkt in tijd, nazorg aan ex-cliënten die op de privémarkt huren. Dit kan eventueel een overgang zijn naar begeleiding door een ambulant mobiel team.

Voor wie?

Wij richten ons tot volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek of psychische kwetsbaarheid. 

Beschut wonen