HerstelAcademie Diletti

 
Vorming

Het Hoeckhuys is een werking die steeds in ontwikkeling is waar de thema's groei en innovatie continu aanwezig zijn. Naast de traditionele pijlers “ontmoeting”, “vrijwilligerswerking” en “vrije tijd”; wordt er ook ingezet op de pijler “vorming”.

De workshops of herstelsessies van de HerstelAcademie zijn geïmplementeerd in het Hoeckhuys. Het organiseren van een cursusaanbod vormt een belangrijke waarde, alsook het smeden van partnerschappen tussen de verschillende trainers van collega-organisaties. Het Hoeckhuys is een belangrijke en grote participant in de HerstelAcademie Diletti. 

HerstelAcademie Diletti

De HerstelAcademie biedt over heel Vlaanderen workshops of cursussen aan, die je tools geven om zelf de regie over je herstelproces te nemen. Het doel is om vaardigheden te ontdekken en te leren opdat je in het leven met een psychische kwetsbaarheid actief stappen vooruit neemt.  

Het vormingsaanbod van de  HerstelAcademie Diletti kan je vinden op verschillende locaties in Leuven, Diest, Kortenberg en Tienen. De vormingen worden gegeven door een duo van een trainer met ervaringskennis en een trainer met professionele kennis, of door twee trainers met ervaringskennis.

De HerstelAcademie richt zich in de eerste plaats op iedereen die wil werken aan zijn of haar psychisch herstel. Daarnaast staat het aanbod open voor elke geïnteresseerde burger die hieraan wil bijdragen: naasten, vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners. 

Tijdens de lessen ligt het accent op samen leren van en met elkaar. De HerstelAcademie biedt leermogelijkheden voor studenten van alle niveaus, culturen, leeftijden, ervaringen en regio's.

Het vormingsaanbod 

De Herstelacademie Diletti organiseert op de verschillende locaties een vormingsaanbod. Je kan via onderstaande links een kijkje nemen. Daarnaast is er ook een algemeen, niet-regionaal gebonden, online cursusaanbod en een cursus train-de-trainer


Heb je een vraag over de HerstelAcademie Diletti of het cursusaanbod? Neem dan contact op met de HerstelAcademie via oostbrabant@herstelacademie.be. Op de algemene website van de HerstelAcademie vind je heel wat informatie, alsook een overzicht van het actuele cursusaanbod.

Hoeckhuys-Herstelacademie

Het team Hoeckhuys leverde een mooie bijdrage voor de campagne van Te Gek!? in 2020. Het team gaf een inkijk in een workshop of vormingssessie van de HerstelAcademie.
Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak: herstelacademie - YouTube


In het maandelijkse magazine Zorgwijzer van Zorgnet Icuro (april 2021) geeft de medewerker Griet Lauwers een interview over de HerstelAcademie. 
Vorming voor psychisch herstel - (zorgwijzermagazine.be) https://zorgwijzermagazine.be/ggz/vorming-voor-psychisch-herstel/