Het Forensisch Mobiel Team

Fenix richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en een internerings- (en ander forensisch) statuut. 

Het Forensisch Mobiel Team  biedt een forensische behandeling dat zich enerzijds focust op risicofactoren in je leven, ten tijde van je delict en vandaag, en anderzijds op het ontwikkelen van beschermende factoren dat herval in delicten kan voorkomen. Aan de hand van een risicotaxatie, delictscenario, je levensbehoeften en -wensen wordt samen een behandelplan opgemaakt.

Concreet wordt de behandeling aangeboden in een woonst die je huurt van Fenix of bij je thuis (regio Diest, Leuven, Tienen, Aarschot, Tervuren). Wekelijks komen begeleiders van Fenix je bezoeken in je thuissituatie. Deze zorg kan worden opgeschaald naar dagelijks bezoek i.f.v. crisis en het vermijden van opname en detentie. 

Het team is multidisciplinair samengesteld. Het bestaat uit een coördinator, criminoloog, (forensisch) psychologen, maatschappelijk werker, sociaal verpleegkundige, opvoedster en forensisch psychiaters.

Fenix biedt ook huisvesting aan voor cliënten die hiervoor in aanmerking komen, let op dit is enkel voor personen met een interneringsstatuut. We beschikken over een oefenhuis in de buurt van Zorgcentrum Sint-Kamillus in Bierbeek, een gemeenschapshuis in Korbeek-Lo en studio’s/appartementen in centrum Leuven.