Praten over intrafamiliaal geweld? Niet zo eenvoudig… Vaak lijkt het alsof je de enige bent die hiermee te maken krijgt. Toch is intrafamiliaal geweld in veel gezinnen een realiteit. Binnen dit project biedt het team van Fenix thuisbehandeling. Samen met jou en je gezin staan we stil bij deze gebeurtenissen en de verwerking ervan. En samen zoeken we naar mogelijkheden om herhaling van geweld in de toekomst te vermijden. Daarnaast ondersteunen we je op verschillende levensgebieden die voor jou en je gezin stressvol kunnen zijn. Je kan rekenen op een team van zorgverleners die jullie op jullie eigen tempo begeleiden en behandelen.

We richten ons tot plegers van intrafamiliaal geweld (met een juridisch statuut), die omwille van een psychiatrische kwetsbaarheid en/of een verslavingsproblematiek nood hebben aan specifieke ondersteuning in de thuissituatie, en we richten ons ook tot het gezin.


Wat willen we samen realiseren?
• Zorgen voor herstel van veiligheid binnen het gezin.
• Geweld stoppen en voorkomen.
• In kaart brengen van risicofactoren binnen verschillende levensdomeinen en inzetten op herstel ervan.
• De levenskwaliteit van alle gezinsleden verhogen.