Wie zijn we?

Sonar is een psychosociaal revalidatiecentrum waar je een intensief hersteltraject kan volgen op maat. Dit traject is beperkt in de tijd (maximaal 1 jaar) en bestaat voor het merendeel uit een groepsprogramma dat wordt ingericht door een breed multidisciplinair team.

Wat doen we?

We bieden een gevarieerd programma aan dat per 2 maanden wordt samengesteld door jou met ondersteuning van je herstelcoach. Het programma bestaat uit actieve sessies, deelname aan diverse projecten, vorming en psycho-educatie rond diverse thema’s en levensdomeinen, training van (praktische) vaardigheden en ondersteunende (therapeutische) sessies. Het aanbod wordt georganiseerd via groepsmodules en individuele begeleiding. De thema’s 'zelfontdekking' en ‘werken’ staan centraal in het programma.

Ons doel is dat personen:

  • Weer een betekenisvol leven opbouwen en beseffen dat ze ertoe doen, ondanks wat ze meegemaakt hebben in het verleden.
  • Ondersteund worden bij hun herstelproces.
  • Meer zelfstandigheid verwerven.
  • Geholpen worden bij de uitbouw van hun sociaal netwerk en hun zorgnetwerk.
  • Weer een sociale rol opnemen en terug actief in de samenleving staan.

Voor wie?

We ondersteunen volwassenen met een psychosociale of psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, mentale beperking en primaire verslaving vallen niet onder de inclusievoorwaarden), die zich niet in een acute fase bevinden; m.a.w. mensen met ondergesneeuwde krachten en kwaliteiten die zich door een aantal belemmeringen in hun persoonlijk en sociaal functioneren geremd voelen en nood hebben aan een tijdelijk, maar intensief hersteltraject op maat.

sonar