Sonar: Team

 

Het team bestaat uit medewerkers die binnen een multidisciplinaire context samen in staan voor het aanbod en de begeleiding van de cliënten. De teamleden werken discipline overschrijdend en dragen bij tot zowel het groepsaanbod als de individuele begeleiding.

Het team is samengesteld uit volgende disciplines en personen:

 • Psychiater: Esther Maris
  Verantwoordelijk voor de intakes en de psycho-medische begeleiding

 • Coördinator: Bram Grené

 • Ervaringswerker: Sylvie Boisieux
  Richt een aanbod in van herstelgroepen waarin het lotgenotencontact centraal staat.

 • Psychologen: Sanne Gorissen, Sofie Reusens
  Individuele begeleiding waar nodig en richten elk een specifiek aanbod in van verschillende therapeutische sessies zoals ACT, mentaliseren, themagroepen, sociale vaardigheidstraining, …

 • Beweegcoach: Nico Devos
  Richt een divers aanbod van beweegsessies in. Deze sessies zijn gericht op lichaamsbeleving en expressie (bv bewegen met dieren) enerzijds en fysieke (her)activatie anderzijds (bv zaalsporten).

 • Maatschappelijk werkster: Jolinde Nickmans en Karen Geerts
  Individuele begeleiding waar nodig, gericht op systeem betrekken en ondersteunen. Divers aanbod groepsmodules over verschillende thema's.

 • Arbeidscoaches: Natasha Souren (momenteel in zwangerschapsverlof, vervanging door Jorni-Jentl Robben) en Eef van Rossum
  Richten zich op de activering van de deelnemers binnen hun traject richting arbeidsmarkt. Dit kan exploratie zijn alsook voorbereidende stappen zoals stage en vrijwilligerswerk.

 • Ergotherapeute: Natasha Souren (momenteel in zwangerschapsverlof, vervanging door Jorni-Jentl Robben)
  Individuele begeleiding waar nodig, divers aanbod ateliers gericht op (her)activering van de deelnemers.

 • Psychiatrisch verpleegkundige: Marleen Wampers 
  Divers aanbod groepsmodules over verschillende thema's vanuit krachtgerichte aanpak.