Familie

We vinden het belangrijk om samen te werken met het netwerk van de cliënt. Als iemand dichtbij jou worstelt met een psychische kwetsbaarheid, raakt dit jou ook. We proberen samen de krachten te bundelen en oog te hebben voor ieder zijn noden. Je kan op verschillende manieren betrokken zijn. Je familielid of naaste nodigt je uit om samen op gesprek te komen. Je komt naar de infoavond, neemt deel aan onze zomer- winteractiviteit (BBQ, tentoonstelling ...) ...

Contactpersoon

Jolinde Nickmans: 016-22 98 61

Ter info: er zijn organisaties voor familieleden en naast betrokkenen die infoavonden of lotgenotencontact organiseren: